Екип

За създаване на трайни бизнес отношения РЕСБ като коректен партньор се ръководи от следните принципи:

  • Професионализъм
  • Отговорност
  • Пълна прозрачност
  • Иновативност
  • Проактивност
  • Ефективност
  • Лоялност
  • Почтеност
  • Грижа, доверие и отговорност пред партньори и клиенти
  • Амбиция за постоянно подобряване

Професионализмът, отдадеността и лоялността на нашите служители са водещи за успеха ни. Затова РЕСБ се стреми да бъде и привлекателен работодател. Работата в екип и възможността за развитие са основни приоритети. Екипът на РЕСБ е обучен много добре, притежава богат национален и международен опит.